Više od 1300 članova!

 

Dana 27. prosinca 2022. godine Hrvatska Mensa je premašila brojku od 1300 članova.