Magic Croatia omogućuje članovima HM popust na VR šetnju Zadrom

 

Hrvatska Mensa i Magic Croatia dogovorili su suradnju slijedom koje svi članovi Hrvatske Mense korištenjem promo koda ostvaruju popust od 15% (petnaest posto) na Virtualnu šetnju Zadrom (više).

Osnovu popusta čini identifikacijska isprava Mense kojom se potvrđuje članstvo u udruzi.

Detalji korištenja (mogućnost uvida imaju samo članovi).

Više na: magic-croatia.hr