Hrvatska Mensa i C.I.A.K. Auto sklopili suradnju!

 

Hrvatska Mensa i C.I.A.K. Auto d.o.o. dogovorili su suradnju slijedom koje svi članovi Hrvatske Mense ostvaruju popust na artikle na čak 57 prodajnih CIAK mjesta diljem države.

Osnovu popusta čini identifikacijska isprava Mense kojom se potvrđuje članstvo u udruzi.

Ugovoreni popusti (mogućnost uvida imaju samo članovi).

Sve informacije vezane za cijene i dostupnost artikala možete dobiti osobno u poslovnicama, telefonski ili mailom.

Više na: ciak-auto.hr