GDK Gavella omogućila popust na cijene predstava za članove Mense!

 

GDK Gavella omogućila je članovima Hrvatske Mense popust na sve predstave.

Osnovu popusta čini identifikacijska isprava Mense kojom se potvrđuje članstvo u udruzi, a predočuje se na blagajni GDK Gavella.

Ugovoreni popust (mogućnost uvida imaju samo članovi).

Više na: gavella.hr

Uživajte u predstavama!