Članovi HM do kraja godine mogu koristiti FairVotes sustav za e-glasovanje uz 20% popusta

 

Hrvatska Mensa i IDE3 d.o.o. potpisali su Ugovor o poslovnoj suradnji koji svim članovima Hrvatske Mense omogućuje popust od 20% (dvadeset posto) na cijenu korištenja platforme FairVotes.

Osnovu popusta čini identifikacijska isprava Mense kojom se potvrđuje članstvo u udruzi.

Ugovor će se primjenjivati na neodređeno vrijeme.

Hrvatska Mensa već dugi niz godina koristi mogućnost digitaliziranog glasovanja putem platforme FairVotes.
 
Više info: fair-votes.com