Svakog utorka od 26.03.2019. (kroz 10 tjedana) s početkom u 18.30h udruga Hrvatska Mensa u svojim prostorijama organizira tečaj bridža u trajanju od sat i pol.
Plaća se 15 kuna pojedinačno za svaki termin na kojem ste nazočni.
Tečaj NIJE zatvorenog tipa (NIJE samo za članove Mense), ali se od polaznika očekuje da su u stanju pratiti tempo predavanja na tom nivou. Završenim tečajem imate mogućnost nastavka svoje bridž karijere i u natjecateljskom okruženju!