Rezultati za sva ljetna testiranja poslani su u nekoliko navrata završno sa 17.06.2018. , odnosno 4.07.2018. za testiranje u Zagrebu.  Obavijest o prispijeću pošiljke HP je nedavno izmijenjena i izgleda kao račun pa Vas molimo da na navedeno obratite pozornost kako ju ne bi zanemarili. Osobe za koje zaprimimo povrat pošiljke kontaktirat ćemo mailom.  Ako pošiljke ne stignu do 15.07.2018. molimo Vas da se javite na mail ured@mensa.hr