Predbilježba za poziv na testiranje

Predbilježba za poziv na testiranje

0,00 kn

Prijava za obavijest o testiranju nije obvezujuća već prijavljeni podaci služe kako bi Vas mogli obavijestiti o testiranju u željenom gradu.

Grad testiranja birate prilikom prijave. Kad Hrvatska Mensa dogovori testiranje u gradu za koji ste se prijavili, dobit ćete obavijest na prijavljenu e-mail adresu sa svim detaljima testiranja te linkom za prijavu na testiranje.

Ukoliko ste učenik ili student imat ćete priliku odabrati opciju s popustom. Status ćete dokazati na testiranju uvidom u Index ili Iksicu.

Sve upute za rješavanje testa dobit ćete od psihologa prije početka testiranja.

SKU: N/A Kategorija:

Opis

Pravila testiranja

 

Testu ne mogu pristupiti osobe mlađe od 14 godina.

***

Osobe koje su na nekom ranijem testiranju održanom u organizaciji Mense zadovoljile uvjet za učlanjenje u Mensu, ne mogu ponovno pristupiti testu.

***

Testiranju ne mogu pristupiti osobe koje su testirane tokom tekuće ili prošle godine.

***

Osoba koja želi biti upisana u popis članova pod statusom potencijalnog člana mora postići rezultat unutar gornjih 2% ukupne populacije na testu inteligencije koji je odobrila Mensa i koji je pravilno proveden i nadgledan. Podaci o osobama koje postignu rezultat unutar gornjih 2% trajno se čuvaju u službenoj arhivi Udruge i te osobe se vode na službenom popisu potencijalnih članova.

Pristupanje testiranju inteligencije u organizaciji Hrvatske Mense, ukoliko se postigne rezultat unutar gornjih 2%, smatra se prihvaćanjem ovog pravila.

***

Podaci o osobama koje ne postignu rezultat unutar gornjih 2% čuvaju se tijekom tekuće i sljedeće godine. Čuvaju se jedino u elektroničkom obliku radi evidencije pristupanja testiranju i trajno se brišu s 31. prosincem iduće godine.

Pristupanje testiranju inteligencije u organizaciji Hrvatske Mense, ukoliko se ne postigne rezultat unutar gornjih 2%, smatra se prihvaćanjem ovog pravila.

***

Psiholog, dužnosnik testiranja i voditelj popisa članova, kako za vrijeme provedbe testiranja tako i tokom kasnije obrade rezultata, imaju pravo diskvalificirati pristupnika ukoliko ne postupa sukladno njihovim uputama.

***

Refundacija troškova testiranja nije moguća.

***

Ova Pravila testiranja, 8. verzija, primjenjuju se od 1. 1. 2009. godine.

Go to Top