Članove i prijatelje Hrvatske Mense koji će biti prisutni na godišnjem okupljanju Hrvatske Mense – GOM 2019 o kojem sve informacije možete naći ovdje (i još se možete prijaviti 😊), molimo da se obavezno odmah predbilježe za događanja u sklopu godišnjeg okupljanja. Naime, organizatori moraju unaprijed znati broj zainteresiranih kako bi mogli utanačiti sve programe, pa je nužno da do 25.09.2019. imamo točan broj zainteresiranih.

 

Na ovom linku možete pronaći obrazac koji molimo ispunite i vratite do 25.09. na e-mail adresu 2019GOM@mensa.hr

 

Iako Hrvatska Mensa nije organizator već samo prosljeđuje informaciju, za vrijeme GOM-a pozvani ste pridružiti mensašu Pawelu iz Poljske na jedrenju obalom. Pawel je za nas je pripremio tri opcije, a sve informacije možete naći ovdje.