Sezonu predavanja u Mensi nastavljamo predavanjem o zaštiti prirode u Hrvatskoj, a u goste nam dolazi prof. Zvjezdana Stančić s Geotehničkog fakulteta u Varaždinu. Predavanje će se održati u petak 12.10. u 18 sati.
Kao i uvijek ulaz je besplatan, bude nešto hrane i pića (a možete donijeti i podijeliti nešto svoje 😉 ), a nakon predavanja se ostanemo družiti u opuštenoj atmosferi.

U predavanju će se pokušati odgovoriti na pitanja:

Zašto je važno štititi prirodu?
Koje su metode / načini zaštite prirode?
Kakvo je stanje zaštite prirode u Hrvatskoj?
Suvremeni način života odvojio je čovjeka u značajnoj mjeri od prirode. Rijetko tko u današnje vrijeme sam proizvodi svu hranu, odjeću, izrađuje uporabne predmete, gradi kuću, itd. Međutim, živi svijet oko nas na mnogo je načina povezan s ljudskom populacijom. Važno je shvatiti tu povezanost kroz zakonitosti kruženja tvari i protoka energije te važnost bezbrojnih informacija koje su pohranjene u živim organizmima. Daljnji razvoj ljudske civilizacije moguć je i na način da se očuva priroda, ali uz primjenu znanja i određenih mjera zaštite. U Hrvatskoj, kao članici EU, zaštita prirode je regulirana propisima, osnovane su mnoge institucije koje se bave zaštitom prirode, ali još se može puno učiniti edukacijom, istraživanjima, suradnjom različitih struka, dugoročnim planiranjem i primjenom odgovarajućih mjera zaštite prirode u praksi.

Predavač: Zvjezdana Stančić radi kao izvanredni profesor na Geotehničkom fakultetu u Varaždinu koji je jedna od sastavnica Sveučilišta u Zagrebu. Na preddiplomskom studiju Inženjerstva okoliša predaje Opću ekologiju, a na diplomskom studiju Zaštitu prirode, Mikrobiologiju okoliša te Zaštitu i remedijaciju tla. Na doktorskom studiju Inženjerstva okoliša nositelj je kolegija Staništa Hrvatske i Ekološko inženjerstvo.
U znanstvenom radu najviše se bavila istraživanjem nešumske (močvarne i travnjačke) vegetacije odnosno staništa Hrvatske.
Autor je baze podataka pod nazivom Phytosociological Database of Non-Forest Vegetation in Croatia koja je registrirana u Global Index of Vegetation-Plot Databases (GIVD) i koja je dio europske baze podataka pod nazivom European Vegetation Archive (EVA).

Na predavanje nije obvezna prijava, ali možete se prijaviti na Facebook eventu.