• ADRESA: Ulica grada Vukovara 58, 10000 Zagreb
    • TELEFON: +385 91 4763 672
      RADNO VRIJEME: ponedjeljak-petak 10-13 h

Hrvatska Mensa Info Pitanja o Mensi info@mensa.hr
Testiranja Pitanja o testiranjima testiranja@mensa.hr
SIGHT Koordinator Service of International Guidance and Hospitality to Travelers sight@mensa.hr
Tajništvo Za pitanja članova tajnistvo@mensa.hr
Psiholozi Sva pitanja o rezultatima testiranja i testovima psiholog@mensa.hr
Predsjednik – Chairman Pitanja na službenu adresu predsjednik@mensa.hr
Predsjedništvo Upiti za Predsjedništvo predsjednistvo@mensa.hr
Nadzorni odbor Službena adresa nadzorni.odbor@mensa.hr
Ombudsman Kontakt s miriteljem ombudsman@mensa.hr
Uredništvo Biltena Sve vezano uz Bilten Hrvatske Mense bilten@mensa.hr
WEB Sve vezano uz web-stranice Hrvatske Mense admin@mensa.hr
Administratori Sve vezano uz internetske resurse admin@mensa.hr