Dragi članovi Podružnice LIP,

prema članku 12 Pravilnika o regionalnom ustroju upućujemo vam
POZIV

na redovnu izbornu sjednicu Zbora Podružnice LIP.

Sjednica će se održati u nedjelju 06. listopada 2019. godine u 18 sati u Hotelu Duga Uvala u Dugoj Uvali.

Predloženi dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Izbor radnog predsjedništva, zapisničara i verifikacijske komisije
3. Godišnje izvješće o radu Upravnog odbora Podružnice LIP
4. Izvješće o aktivnostima u Podružnici LIP od posljednje sjednice Zbora
5. Planovi budućih aktivnosti Podružnice LIP
6. Izbor Upravnog odbora Podružnice LIP
7. Razno

Vaše je sudjelovanje od iznimne važnosti zbog kvoruma, održavanja same sjednice kao i izbora Upravnog odbora.
Također, razmislite želite li se ujedno i prijaviti na neku od pozicija u Upravnom odboru.

Vidimo se 🙂