Hrvatska Mensa

OIB: 12121439607
Adresa: Ulica grada Vukovara 58, 10000 Zagreb
Telefon: +385 91 4763 672
E-mail: ured@mensa.hr

Predsjedništvo

Đuro Lubura (Predsjednik)
Ana Lubura Zegnal (Zamjenik Predsjednika)
Luka Pavičić
Marko Prlić
Goran Maričić

Oblik udruženja: 

Udruga

Opis djelatnosti:

Djelatnosti kojima Udruga ostvaruje svoje ciljeve jesu: razmjena ideja putem predavanja, rasprava,
publikacija, samostalnih interesnih grupa te lokalnih, regionalnih, nacionalnih i međunarodnih
okupljanja, organiziranje testiranja inteligencije, ispitivanje mišljenja i stavova svojih članova, sudjelovanje i
pomoć istraživačima u projektima istraživanja inteligencije unutar i izvan Udruge, razvijanje programa
međunarodne suradnje, izdavanje knjiga i časopisa, organiziranje izložaba i ostalih priredaba iz područja
djelatnosti Udruge, čiji su nositelji članovi Udruge, organiziranje odgojno-obrazovnih seminara te suradnja sa
srodnim organizacijama.