Test inteligencije Švedske Mense

Švedska je Mensa napravila ovaj test kako bi vam pomogla da shvatite na koji način ispunjavati službeni test inteligencije koji se trenutno upotrebljava na testiranjima u organizaciji Mense. Test se sastoji od 24 zadatka koje treba riješiti u 10 minuta.

Započnite proučavanjem donjih primjera. U svakom zadatku zadana je shema s 3 x 3 lika u kojoj nedostaje zadnji lik. Vaš zadatak je odrediti koji lik nedostaje.

 

Primjer 1 Primjer 2
primjer1 primjer2

 

Nakon što riješite test, dobiti ćete vaš procijenjeni IQ. Rezultat je reprezentativan samo za osobe iznad 18 godina.

Imajte na umu da ćete ukoliko test rješavate više puta dobiti rezultat koji nije vjerodostojan.

Pristupanjem testu automatski će se pokrenuti vrijeme. Pazite na vrijeme jer se nakon 10 minuta pokreće automatsko slanje.

Internet baziran test nikada ne ispunjava standarde kao oni pod nadzorom ovlaštenog psihologa. Ovakva testiranja mogu vam dati samo grubu sliku nivoa vašeg kvocijenta inteligencije. Ukoliko želite veću točnost IQ-a, testu treba pristupiti pod nadzorom psihologa i u kontroliranim uvjetima.

 

 

Pristupi