Testiranja povodom Dana inteligencije 2012.

Hrvatska Mensa obilježit će ovogodišnji Dan inteligencije testiranjima inteligencije koja će se u tjednu od 24. do 28. 9. provoditi u Zagrebu u sjedištu Udruge, Hebrangova 17/II. U ostalim gradovima testiranja će se održati u subotu, 29. rujna, i to:

-    Delnice, Srednja škola Delnice, Lujzinska cesta 42, prijave od 14:00 do 15:30
-    Koprivnica, Pučko otvoreno učilište Koprivnica,  Starogradska 1, prijave od 9:30 do 11:00
-    Pula, Istarska razvojna agencija (IDA), Mletačka 12/IV, prijave od 10:30 do 13:30
-    Senj, Srednja škola Pavla Rittera Vitezovića, Vjenceslava Novaka 2, prijave od 9:30 do 11:00
-    Split, FESB, Ruđera Boškovića bb, dvorana A103, prijave od 10:45 do 13:00
-    Virovitica, Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, Matije Gupca 78, prijave od 13:30 do 15:00

Cijena testiranja za on-line prijave je samo 70 kn, a za prijave i uplate na dan održavanja testiranja 80 kn.