Postoje li na internetu dobri IQ testovi?

Na internetu postoji niz različitih IQ testova. Kako znati koji će vam dati prave rezultate? Zapravo, vrlo teško ili nikako.

O testovima na internetu najčešće nemamo dovoljno informacija na temelju kojih bismo zaključili zadovoljava li test sve potrebne uvjete da bude valjan IQ test. U svakom slučaju, svaki IQ test bi se trebao provoditi u standardiziranim uvjetima, što znači jasno određenima i jednakima za sve pristupnike, što je u slučaju testiranja na internetu vrlo teško kontrolirati.

Posao stvaranja IQ testa složen je i dugotrajan proces koji mora slijediti mnogo strogih pravila. Primjerice, morao bi biti što više je moguće kulturološki nepristran. To znači da bi rezultati na testu trebali što manje biti pod utjecajem kulturalne pripadnosti i prethodnog obrazovanja, pa se smatra da su kulturalno nepristraniji testovi koji nemaju zadatke s brojevima i riječima. Test bi također trebao biti potpuno standardiziran te normiran, tj. testiran na velikim populacijama, a zatim i prilagođavan i dorađivan godinama.

Ako želite riješiti najbolji test koji trenutno postoji, morat ćete doći na naše testiranje. Mensa se trudi uvijek imati najbolji test koji trenutno postoji, a svako testiranje provodi ovlaštena psihologinja koja jedina smije korigirati testove te imati uvid u rezultate (Mensi se dostavlja samo popis kandidata koji su zadovoljili kriterij za učlanjivanje).

Ako ipak želite riješiti test na internetu, čisto za zabavu, najbolji koji smo mi pronašli nalazi se na stranicama Mense Danske.

I samo mala napomena o bodovanju -> ako vam netko kaže da ima IQ od 120 ili 150 ili 170, to samo po sebi zapravo ne znači puno. Različiti testovi imaju različite statističke parametre, konkretnije standardne devijacije, i ne mogu se izravno uspoređivati. To primjerice znači da IQ 148 na testu koji je Hrvatska Mensa nekad koristila odgovara IQ 131 na testu koji danas koristimo. Razlika je upravo u spomenutim statističkim parametrima, no ono što je ključno je da je u oba slučaja riječ o rezultatu koji spada u 2 % najboljih u populaciji.

I naravno, ako želite stvarno provjeriti kako stvari stoje, pogotovo ako ste na danskom testu ostvarili rezultat preko 120, preporučamo vam da dođete na pravo testiranje.