• Predbilježba za testiranje
 • Prijava za obavijest o testiranju nije obvezujuća već prijavljeni podaci služe kako bi Vas mogli obavijestiti o testiranju u željenom gradu.
 • Grad testiranja odabirete prilikom prijave (postoji mogućnost prijave na više gradova). Kada Hrvatska Mensa dogovori testiranje u gradu za koji ste se prijavili, primit ćete obavijest na prijavljenu e-mail adresu sa svim detaljima testiranja te linkom za prijavu na testiranje.
 • Testiranju ne mogu pristupiti osobe koje su testirane tijekom tekuće ili prošle godine. Članovi Mense i osobe koje su na testiranju ispunile uvjet za učlanjenje u Mensu ne mogu ponovno pristupiti testiranju.
 • Osobe mlađe od 14 godina ne mogu pristupiti testiranju.

 


 • Testu ne mogu pristupiti osobe mlađe od 14 godina.

 • Osobe mlađe od 18 godina moraju doći na testiranje u pratnji roditelja/skrbnika.

 • Osobe koje su na nekom ranijem testiranju održanom u organizaciji Mense zadovoljile uvjet za učlanjenje u Mensu, ne mogu ponovno pristupiti testu.

 • Testiranju ne mogu pristupiti osobe koje su testirane tokom tekuće ili prošle godine.

 • Osoba koja želi biti upisana u popis članova pod statusom potencijalnog člana mora postići rezultat unutar gornjih 2% ukupne populacije na testu inteligencije koji je odobrila Mensa i koji je pravilno proveden i nadgledan. Podaci o osobama koje postignu rezultat unutar gornjih 2% trajno se čuvaju u službenoj arhivi Udruge i te osobe se vode na službenom popisu potencijalnih članova.

 • Pristupanje testiranju inteligencije u organizaciji Hrvatske Mense, ukoliko se postigne rezultat unutar gornjih 2%, smatra se prihvaćanjem ovog pravila.

 • Podaci o osobama koje ne postignu rezultat unutar gornjih 2% čuvaju se tijekom tekuće i sljedeće godine. Čuvaju se jedino u elektroničkom obliku radi evidencije pristupanja testiranju i trajno se brišu s 31. prosincem iduće godine.

 • Pristupanje testiranju inteligencije u organizaciji Hrvatske Mense, ukoliko se ne postigne rezultat unutar gornjih 2%, smatra se prihvaćanjem ovog pravila.

 • Psiholog, dužnosnik testiranja i voditelj popisa članova, kako za vrijeme provedbe testiranja tako i tokom kasnije obrade rezultata, imaju pravo diskvalificirati pristupnika ukoliko ne postupa sukladno njihovim uputama.

 • Refundacija troškova testiranja nije moguća.

 • Ova Pravila testiranja, 8. verzija, primjenjuju se od 1. 1. 2009. godine.

Predbilježba za testiranje

 • Oznaka:PT
 • Raspoloživost:Dostupno
 • 0,00€ (0,00kn)


Dostupne opcije


Oznake: Predbilježba za testiranje