Testiranja
Mensa

Testiranje Samobor - subota 10.12.2022. godine
Testiranje Pula - subota 10.12.2022. godine
Testiranje Šibenik - subota 10.12.2022. godine